Info - Skaldjur

Skaldjur är en matlagningsterm, som också används inom fiskerinäringen, får marina ryggradslösa djur med exoskelett, det vill säga någon form av hårt yttre skal, som omfattar blötdjur, kräftdjur och tagghudingar. Merparten av skaldjuren hämtas ifrån saltvattenmiljöer, men vissa återfinns enbart i färskvatten, exempelvis flodkräftor.